Agile DevOps Behaviour Matrix

Agile DevOps Behaviour Matrix

Together we build it, we run it.

Om een succes te maken van de DevOps manier van werken willen we graag bepaald gedrag zien op verschillende niveaus. Om gedrag te beïnvloeden of te veranderen moeten we meer doen dan het alleen maar uit te leggen. Mensen willen graag weten waarom verandering nodig is, en het werkt pas goed als er een beloning aan gekoppeld is. Bij Ctrl Improve hebben we een gedragsmatrix gemaakt die laat zien wat te doen, hoe en waarom. De 3 lagen impliceren een grote organisatie. We hopen dat je het waardeert.

Klik op het plaatje om de pdf te downloaden (533 Kb).

DevOps Agile Behaviour Matrix

Richard Hoedeman

Mijn drive is het vinden van balans. Beheerst verbeteren – Ctrl Improve. Te veel controle en te weinig verbeteren of te weinig beheersing en te veel verandering? De betekenis en de balans vind ik vooral in de methoden Lean, efficiënt en effectief verbeteren, gecombineerd met Agile, wendbaar en flexibel veranderen. Cultuur en gedrag spelen een enorm belangrijke rol bij het behalen van resultaten en daarvoor zet ik graag Organizational Behaviour Management (OBM) in. Daarnaast spreekt de Lean Startup aanpak met het ontwikkelen door middel van een Minimum Viable Product (MVP) en daarbij beheersing met Minimum Viable Bureaucracy (MVB) mij enorm aan. Mijn energie en enthousiasme helpen je zeker, als coach en bij het leren van de theorie, én zorgen ervoor dat je slaagt voor het examen van OBM Dynamics, Agile PM project management, Scrum Master, Product Owner, PRINCE2 Agile, DevOps, Leadership, PRINCE2 of Lean-IT.