Assess and Play

Assess and Play

Assess_and_Play

Een verandering in een organisatie komt vaak vanuit de behoefte om te groeien, meer controle te hebben of om beter aan te sluiten bij de veranderende markt. Zo goed als deze initiatieven kunnen zijn, zo eenzijdig is de bron van doelen. Het management heeft met “champagne en kaviaar op de hei” besloten om deze specifieke doelen na te jagen én de rest van de organisatie moet dus veranderen. Mooi idee, maar waar is dan de intrinsieke motivatie van jouw belangrijkste onderdeel van de organisatie? Ja, we hebben het over jouw trouwe en hard werkende personeel.

Veranderingen zorgen voor onrust, voor meer werk, voor tegenvallende resultaten en voor een extra werkdruk. En dat alles omdat het management of de directie wil groeien! Tja, niet raar dat je dan als manager, 1000 keer met een boze blik, onhoorbaar de zin; “En wij dan?” naar je hoofd geslingerd krijgt.

Business Simulatie

Voor een vliegende start van de veranderingen gaan wij met kleine groepjes van maximaal 10 personen een hok in en spelen we een transformatie na. We verdelen de rollen, geven een uitleg van de doelen en van het spel.. .en gaan. We accepteren emotie, tegenslag, bijzondere ideeën en individuele pijntjes, maar we zijn er 100% bij.

Deze business simulatie geeft ons een kijkje in de keuken van zowel de organisatie als van de mensen in die organisatie. We herkennen patronen, gedrag en processen en benoemen deze. Door het spelelement zullen de meeste medewerkers primair reageren op de beperkende zaken voor veranderen als tijd, werkdruk, incidenten, onduidelijke opdrachten, afwezigheid personen enz…

Na een aantal ronden leert het team op een andere manier nadenken, waardoor alle beperkende facetten minder effect hebben op dit team. De noodzaak van veranderen is duidelijk geworden.

De Business simulatie trainer(s) maken een verslag die bestaat uit een observatie en een aantal tips. Hiermee kan het team al de eerste stappen maken in de grote boze buitenwereld.

Assess_and_Play_imageAssessment

We willen als verander-entiteit de net getriggerde veranderbehoefte laten verdwijnen maar meer handen en voeten geven. Dit doen we door een week na de simulatie een online assessment af te nemen die gaat over het gedrag dat we graag zien in een Agile organisatie. Een aantal onderwerpen als “creativiteit”, “Organisatie sensitiviteit”, “Flexibiliteit”… komen aan de orde. Het assessment geeft aan hoe jij als persoon vindt dat jij bent.

Een assessment heeft natuurlijk geen waarde als het niet besproken wordt. Uitkomsten kan je met elkaar vergelijken, bespreken en conclusies trekken. Vandaar dat we dit assessment alleen afnemen als we het team in een Follow-up samen spreken. We gaan dan met het hele team gezamenlijk op basis van het assessment en de business simulatie een verbeter-backlog maken. Een interessante open en transparantie Team Sessie.

Het bijzonere resultaat; een daadwerkelijk verbetering vanuit het team gedragen! Niet opgelegd door het management, maar een intrinsieke motivatie om als team en individu te groeien.

Deze Assess&PLAY aanpak is gebaseerd op de principes van de intrinsieke motivatie van kennismedewerkers. We gaan uit van het wetenschappelijk stevig gefundeerde inzicht dat kennis werkers tot bloei komen als zij autonomie hebben, hun eigen cultuur kunnen creëren, ruimte krijgen om te leren en een eerlijk gefundeerd doel hebben.

Daarnaast vinden we uit waar de kracht van mensen én teams zitten. Als mensen hun kracht kunnen ontwikkelen en aanwenden in hun werk, is de kans zes keer zo groot dat zij echt commitment hebben voor de realisatie van de gestelde organisatiedoelen. Teams waarvan de team leden worden ingezet op hun eigen kracht zijn 12,5% productiever dan gemiddeld.

Succesvol veranderen

Dus veranderen vanuit de intrinsieke motivatie en de individuele kracht van de medewerkers zorgt voor veel meer draagkracht en realisatie van de organisatiedoelen.

Artikelen die de afgelopen jaren in onder andere Harvard Business Review zijn verschenen, tonen aan dat het inzettenen ontwikkelen op eigen kracht leidt tot hogere productiviteit, minder ongewenst verloop, een lager (ziekte)verzuim en meer werkplezier. Ook mooi meegenomen zou ik zeggen.

Samengevat. Met het Assess&PLAY principe van Ctrl Improve maken we zichtbaar wat de team en persoonlijke talenten zijn die we verder kunnen ontwikkelen, zodat individu én team kunnen excelleren. Daarnaast zorgen we dat de organisatiedoelen te herleiden zijn voor de teamleden.

 

Taco Voorman

Bij Taco Voorman staat de ontwikkeling van een individu of een afdeling in een organisatie centraal. Het in kaart brengen van kennisniveau, procedures, werkwijzen en het verbeteren daarvan vormen de belangrijkste consultancy werkzaamheden. Brainsessies en workshops met medewerkers uit de te onderzoeken organisaties vormen de basis van de methodieken. Voor de verschillende opleiders en relaties verzorgde Taco regelmatig standaard trainingen zoals ITIL, DevOps, ASL2, BISL, Lean-IT en SCRUM, maar vooral maatwerk trainingen (business skills en proces engineering) ontwikkelen van assessments en informatie analyse vaardigheid trainingen.