Business- en Product Owners moeten “Value driven” handelen

Business- en Product Owners moeten “Value driven” handelen

Value drivenIn de dagelijkse praktijk merk ik vaak dat er meer wordt gehandeld op basis van requirements (eisen en wensen), dan op geprioriteerde waarde (Value). Dit betekent veranderingen “requirements driven” in plaats van “value driven”. Je vraagt iets en het wordt geleverd zonder te vragen waarom je het werkelijk nodig hebt. Op deze manier schiet je in alle verschillende richtingen en kun je je afvragen of er wel een plan is? Een visie?

Daarom moet je “beginnen met waarom!”. Je zoekt uit wie je stakeholders zijn, vraagt wat ze willen en waarom. Andersom benaderen ze jou met dringende eisen en wensen. Het is jouw taak om prioriteiten te stellen op basis van 1 – toegevoegde waarde (return on investment), 2 – het risico dat je neemt als je niets doet, en 3 – de leveringstermijnen (deadline). Een zware job!

Stakeholders (- Belanghebbenden)

Laten we eerst eens kijken naar de verschillende soorten stakeholders met verschillende voices (stemmen)*:

 • Consumenten, klanten of gebruikers, hoe je ze ook noemt, gebruiken jouw producten en diensten. Ze geven feedback, ze hebben nieuwe ideeën en willen verbeteringen. Deze eisen en wensen worden de requirements genoemd.
 • Business leiders en management hebben aanvullende ideeën over producten en diensten. Ze moeten een strategie definiëren op basis van de missie van de organisatie. Zullen we groeien en uitbreiden naar nieuwe markten? Moeten we efficiënter en effectiever zijn om de kosten te verlagen?
 • De stem van de Regulator (toezichthouder) kan een (lokale) overheid zijn met regels en voorschriften waaraan je je moet houden. Compliancy (naleving) wordt vaak gezien als extern, maar je kunt ook intern moeten voldoen aan overeengekomen standaards, normen en beleid.
 • Het leverings-proces en de mensen die werken om nieuwe producten te creëren of diensten te leveren, komen ook met ideeën. Ze willen verbeteringen en hebben suggesties voor meer betrouwbaarheid, betere onderhoudbaarheid, hogere beveiliging, betere prestaties, verbeterde stabiliteit, enzovoort.
 • Een specifieke stem die niet terug te vinden is in de Lean-beschrijvingen, maar die we maar al te vaak tegenkomen, is de stem van een individu. Deze persoon zegt tegen je: “Ik wil dit, en ik wil het nu!”, En als je vraagt ​​”wie ben jij?”, Dan krijg je een antwoord als “Ik ben je nieuwe manager”. Het blijkt dat uw nieuwe manager een aantal beloftes heeft gedaan en zijn geloofwaardigheid niet wil verliezen. Meedoen met deze veranderingen wordt deelname aan het politieke spel genoemd.

Het kan een hele uitdaging zijn om alle stakeholders tevreden te houden. Analyseer wie en wat belangrijker is, wie je medestander is, en wie de beslissingen neemt. Je kunt niet naar alle stemmen tegelijk luisteren, dus je moet prioriteiten stellen om waarde te leveren. De truc hier is om soms ‘nee’ te leren zeggen (uiteraard met uitleg), en hun veranderingsvereisten in kleinere stukjes te knippen om een gezonde mix van Value Added Stories te creëren. Deze Stories worden vervolgens op een geprioriteerde backlog geplaatst. Mensen kunnen hier anders argumenteren en je vertellen dat compliancy altijd het belangrijkst is (hoogste prioriteit). Maar hoe belangrijk is het om compliant te zijn als je al je klanten verliest omdat ze je product of dienst niet waarderen? De kunst is om balans te vinden.

Ondernemerschap

Het leveren van producten en diensten is je Core Business als organisatie. Deze kernactiviteit moet efficiënt en effectief zijn, dus continue verbeteren is een criterium om keuzes te maken. Een andere belangrijke keuze is innovatie; nieuwe producten en diensten. Om concurrerend te blijven in de huidige markt, moet je in nieuwe ideeën investeren en ervoor zorgen dat je jouw idee omzet in nieuwe zakelijke keuzes. Je moet hier initiatief nemen en ondernemend zijn (empowerment) als Business- of Product owner.

In zijn boek Zone to Win legt Geoffrey A Moore de noodzaak uit voor productgerichte bedrijven om te investeren in verandering op basis van de prestatiematrix. Er zijn 3 horizons voor Return on Investment: 1 – ROI in 0 tot 12 maanden, 2 – ROI in 12 tot 36 maanden, 3 – ROI in 36 tot 72 maanden.
Er zijn vier zones in de prestatiematrix:

 1. Incubatie zone (ROI horizon 3) – experimenten en ontwikkeling van nieuwe producten met een verandering van Transformatie- naar de Prestatiezone.
 2. Transformatie Zone (ROI horizon 2) – product of dienst waarop de totale organisatie gericht is dat het een wezenlijk onderdeel wordt van de Performance Zone.
 3. Productiviteitszone (ROI horizon 1) – Zorg voor efficiënte systemen en effectieve programma’s die het rendement van de Prestatiezone en indien nodig andere zones verbeteren.
 4. Prestatiezone (ROI-horizon 1) – Lever resultaten door middel van effectieve marketing, verkoop en levering met aanpassingen aan de behoeften van een bekend klantenbestand.

Zone to Win

Je kunt een Incubatiezone vol geweldige ideeën hebben, maar als je er niet één naar de Transformatiezone verplaatst én de energie steekt om dit te laten werken, dan zal je geen innovator zijn. Organisaties die de digitale disruptieve concurrentie niet overleefden, hebben zich teveel gefocust op de Productiviteitzone en de veranderingsinitiatieven om de organisatie efficiënt en effectief te maken. Deze kostenreductie zonder te investeren in de Incubatiezone en vooral de energie te steken in de Transformatiezone, zorgde ervoor dat deze Business- of Product owners faalden of zelfs failliet gingen.

Agility

“Agile zijn” kan Business- en Product Owners helpen. Agility heeft alles te maken met het maken van evenwichtige keuzes op basis van uw transparante interactie met de stakeholders en hun eerlijke feedback. Dit zal bepalen wat te doen, wanneer en waarom. Dit zijn de belangrijke vragen als we het hebben over evenwichtige waarde levering.

Het gebruik van Evidence Based Management (EBM)** helpt hierbij door value te meten. Daarvoor zijn vier Key Value Areas (KVAs) gedefinieerd.

Evidence Based Management (EBM)

Evidence Based Management (EBM) – figuur 3

 

Key Value Area (KVA)
Current Value (CV) Meet de waarde die vandaag aan de klant of gebruiker is geleverd
Unrealized Value (UV) Meet de waarde die kan worden gerealiseerd door aan alle potentiële behoeften van de klant of gebruiker te voldoen
Ability to Innovate (A2I) Meet het vermogen om nieuwe mogelijkheden te leveren die beter kunnen voldoen aan de behoeften van een klant of gebruiker
Time to Market (T2M) Meet het vermogen om snel nieuwe mogelijkheden, diensten of producten te leveren

EBM sluit perfect aan bij Zone to Win. De Incubatiezone is de “Unrealized Value” (UV) en de Transformatiezone is “The Ability to Innovate” (A2I). Deze bevinden zich in Return on Investment horizon 2 en 3. De CV en T2M bevinden zich binnen horizon 1 en zijn vergelijkbaar met de Productiviteitzone en de Prestatiezone.

Agile waarde ontdekken (Value Discovery)

Om samen met de stakeholders te ontdekken waar toegevoegde waarde ontwikkeld kan worden kun je evaluaties houden, interviews afnemen of gezamenlijke brainstorm workshops houden. Je kunt ook op een gestructureerde manier door je klant proces heen lopen, door het maken van een klantreis (Customer Journey) samen met je stakeholders. Wat je wilt bereiken is het ontlokken van eisen en wensen.

Een eenvoudige manier voor de vastlegging van eisen en wensen is de 3C methode; Card, Conversation en Confirmation. Je schrijft samen een story – “the Card”. Voert het gesprek wat je bedoelt en welke toegevoegde waarde het levert – “the Conversation”. En beschrijft in het kort de acceptatie criteria op de achterkant van de kaart – “the Confirmation”.

Design thinking is een uitgebreidere manier om samen met de stakeholders op zoek te gaan naar toegevoegde waarde. In een aantal stappen definieer je de uitdaging en de oplossing;

 • Begrijp het probleem.
  • Empathize – ontdek samen met je klant.
  • Define – definieer wat je wilt of nodig hebt.
 • Ontwerp de juiste oplossing.
  • Ideate – ontwikkel een oplossing.
  • Prototype – lever een oplossing en test deze.

Bij het ontwerpen van de juiste oplossing kun je iteratief aan de slag voor het leveren van waarde met agile teams.

Agile leveren van waarde (Value Delivery)

Om succesvol agile te werken, heb je krachtige delivery teams nodig. Neem beslissingen op het niveau waar de kennis aanwezig is. We verfijnen de verandering (Refinement van Project, Thema, Epic, Feature of Story) in kleinere items, én maken iteratieve stappen om kwaliteitsproducten en -diensten te leveren, feedback te gebruiken en te leren. Daarmee zorgen we ervoor dat we altijd een plan volgen. Dat plan kun je in een tijdlijn zetten, wat komt eerst en wat kan later. Deze zogenaamde visuele Roadmap geeft inzicht. De items die we in de juiste volgorde oppakken plaatsen we op de Backlog.

Roadmap and Backlog

Het creëren van een minimaal levensvatbaar product (MVP) *** is de manier om dit te doen, te beginnen met een Business Case, een Product visie en een Roadmap – het plan. Vergeet niet moed te tonen en te experimenteren met nieuwe ideeën in de Incubatiezone en ze om te zetten in de Performance Zone. En vervolgens extra waarde creëren door gevalideerd leren en gebalanceerde prioriteiten te gebruiken.

Conclusie

Het ontdekken van de toegevoegde waarde, samen met de stakeholders, kan op verschillende manieren. De kracht zit in het combineren van de verschillende modellen. Met Customer Journey, Design Thinking en een Lean Start-up MVP kunnen we gevalideerd leren wat waarde is (Value Discovery). Door de validatie te koppelen aan de metingen vanuit Evidence Based Management,  en door met het model van Moore de juiste balans te kiezen in de lopende operatie (Run) versus innovatie (Change) zorgen we dat er ook toegevoegde waarde geleverd wordt (Value Delivery).

In zijn boek “the Art of Business Value” legt Mark Schwartz de verschillende invalshoeken van bedrijfswaarde uit op basis van ROI, NPV en Aandeelhouderswaarde. Hij gebruikt de modellen die ik hierboven beschrijf en komt tot de mooie conclusie “…Business value is what the business values, and that is that”.

 

Wil je meer leren over Business Value, kies dan voor een van onze training als Product Owner. Dat kunnen we verzorgen voor SAFe v5. 0, voor Scrum Professional Product Owner en voor DASA DevOps Product Owner.

 
Wil je meer weten over dit onderwerp, vul dan onderstaand formulier in:


* Meer over deze stakeholder Voices (behalve over de politiek) is te vinden in Lean en Lean-IT frameworks.
** https://www.scrum.org/resources/evidence-based-management-guide – Download de EBM guide van Scrum.org
*** Meer over werken met een MVP leest je hier.

This article is available in English: “Business- and Product Owners have to act Value driven” by Richard Hoedeman on Medium https://link.medium.com/WjrCrDWYZ5

Richard Hoedeman

Mijn drive is het vinden van balans. Beheerst verbeteren – Ctrl Improve. Te veel controle en te weinig verbeteren of te weinig beheersing en te veel verandering? De betekenis en de balans vind ik vooral in de methoden Lean, efficiënt en effectief verbeteren, gecombineerd met Agile, wendbaar en flexibel veranderen. Cultuur en gedrag spelen een enorm belangrijke rol bij het behalen van resultaten en daarvoor zet ik graag Organizational Behaviour Management (OBM) in. Daarnaast spreekt de Lean Startup aanpak met het ontwikkelen door middel van een Minimum Viable Product (MVP) en daarbij beheersing met Minimum Viable Bureaucracy (MVB) mij enorm aan. Mijn energie en enthousiasme helpen je zeker, als coach en bij het leren van de theorie, én zorgen ervoor dat je slaagt voor het examen van OBM Dynamics, Agile PM project management, Scrum Master, Product Owner, PRINCE2 Agile, DevOps, Leadership, PRINCE2 of Lean-IT.