Nieuws

Ons nieuwe Green Leadership Certificering Model!

We zijn met Green Leadership hard aan het werk om ons curriculum aan trainingen en workshops uit te breiden. In het Certificering Model op de website kun je via het plaatje de uitleg bij de verschillende mogelijkheden vinden. We zijn best trots op wat er tot nu toe staan en zijn benieuwd naar jouw mening. Klik op het onderstaande overzicht om het interactieve model te openen:

Green Leadership Certification Model

Onthulling PRINCE2® 7 – Managen van succesvolle projecten

PRINCE2 ATO Ctrl ImprovePRINCE2® werd voor het eerst gelanceerd in 1996 en heeft zes edities gehad, waarvan de laatste update in 2017 was. PRINCE2 7 editie probeert in te spelen op een aantal veranderingen die hebben plaatsgevonden in onze wereld en sindsdien in de discipline projectmanagement.

Vanaf september 2023 is deze update beschikbaar!

Wat is nieuw?

Integratie van mensen | Mensen staan centraal in succesvolle projecten en nu zijn ze geïntegreerd in de PRINCE2-methode.

Projectprestaties | Duurzaamheid is toegevoegd als zevende aspect van projectprestaties om tegemoet te komen aan de behoeften van moderne organisaties.

Digitaal en data | Om te voldoen aan de veranderende behoeften van projectmanagementprofessionals, is de toevoeging van een digitale en datamanagementbenadering toegevoegd.

PRINCE2 editie 7

Wat is verbeterd?

Verbeterde flexibiliteit | Regels zijn verminderd en hoofdstukken gestroomlijnd terwijl de kernelementen van PRINCE2 zijn behouden. De echte waarde van de methode wordt gedemonstreerd voor alle projecten in alle sectoren.

PRINCE2 voor iedereen | Vereenvoudigingen in taal en inhoud in het hele officiële boek om de adresseerbare markt te verbreden.

Volledig op maat te maken voor flexibiliteit | Maatwerk komt aan de orde in de hele methode die wordt gedemonstreerd met behulp van scenario’s. Hierdoor worden PM’s in staat gesteld om snel en gemakkelijk te reageren op veranderingen of uitdagingen.

Evolueren naar veranderingen in de PM-omgeving | Voldoen aan nieuwe behoeften en vereisten voor het steeds veranderende vakgebied.

Het Belang van Green Leadership bij CSRD en duurzaamheidsrapportage

CSRD

In november 2022 nam de Europese Unie een belangrijke stap op weg naar een duurzamere toekomst door de goedkeuring van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn verplicht grote bedrijven vanaf 2024 om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Het is een cruciaal instrument in de Green Deal van de Europese Unie, dat tot doel heeft meer transparantie en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te bevorderen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven daadwerkelijk voldoen aan deze nieuwe richtlijn en een verschil maken in de overgang naar duurzaamheid? Hier komt Green leadership om de hoek kijken.

 

Sustainagility transformatie met coaching

Duurzaamheid is een steeds belangrijker issue voor organisaties. Steeds meer klanten, aandeelhouders en medewerkers vragen om duurzaam ondernemen. Om aan deze vraag te voldoen, moeten organisaties hun bedrijfsvoering verduurzamen. Een duurzaamheidstransformatie is een proces dat tijd en moeite kost, maar het is een investering die zich op de lange termijn terugverdient. Een duurzame organisatie is een organisatie die toekomstbestendig is en die een positieve impact heeft op de samenleving.

Transformatie aanpak

Er zijn verschillende manieren om een duurzaamheidstransformatie te realiseren. Een veelgebruikte methode is om een consultancybureau in te huren. Consultancybureaus kunnen organisaties helpen om een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, doelstellingen te stellen en maatregelen te nemen om deze doelstellingen te realiseren.

Een andere manier om een duurzaamheidstransformatie te realiseren is door te coachen en mee te doen in de uitvoering. Dit is een andere aanpak dan de big 4 consultancybedrijven die vertellen “waarom” je moet verduurzamen en “wat” je moet doen, maar je vaak niet verder helpen met de uitvoering – “hoe”.

Sustainable Value Creation, wat is het en hoe beheers je het?

Sustainable Value Creation and ControlSustainable Value Creation (SVC) is het creëren van waarde voor alle stakeholders op een manier die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Het gaat niet alleen om economische waarde, maar ook om ecologische en sociale waarde. SVC vereist een systeemdenken, waarbij organisaties rekening houden met de impact van hun activiteiten op het milieu, de maatschappij en de toekomstige generaties.

Vacature Sustainabilty Consultant

Duurzame OntwikkelingsdoelstellingenDe wereldwijde focus op duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, ethisch handelen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparante toevoerketens is steeds verder toegenomen in de afgelopen jaren. En met deze veranderingen ook de vraag naar duurzame bedrijfspraktijken. Green Leadership gaat over het bewust zijn van je omgeving en ethisch het juiste doen. Programma’s en projecten gaan we voortaan duurzamer uitvoeren. Omdat je het zelf wilt, omdat het nodig is en omdat wij verwachten dat er meer verplichtingen komen vanuit wet- en regelgeving.

Vacature introductie

Omdat we steeds meer organisaties mogen helpen duurzaam ontwikkelen, zijn wij op zoek naar een ondernemende Sustainability Consultant. In deze rol vervul je een sleutelpositie voor Green Leadership, waarmee de organisatie zich verder ontwikkelt tot strategisch partner van haar opdrachtgevers.

Is het nu greenwashing of echt green?

Greenwashing is het misleiden van klanten door producten en diensten duurzamer voor te stellen dan ze zijn. Het is niet verplicht om duurzaamheidsclaims te gebruiken. Maar als je het doet, moeten de claims eerlijk en betrouwbaar zijn. Zijn ze dat dat niet, dan doe je aan greenwashing.

Greenwashing – Ctrl Improve – Orginele Foto: Ben van Meerendonk / AHF, collectie IISG, Amsterdam – https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Natuurlijk werken met Green Agile.

Waarom hanteren wij een Agile manier van werken in onze Green Leadership aanpak?

Agile werken is een manier van werken die het dichtst bij onze menselijke natuur ligt. Op een natuurlijke en intuïtieve manier (samen)werken ontstrest mensen, teams en organisaties. Het levert direct en effectief waarde op alle vijf P’s (People, Proces, Product, Profit and Planet).

Ctrl Improve – Green Leadership & Projectmanagement

Ctrl-Improve-Green-LogoNieuw bij Ctrl Improve in 2022 is onze Green Leadership aanpak en daarbij Green Project Management (GPM) met certificering. De GPM-b-certificering is de eerste wereldwijd erkende duurzame projectmanagementreferentie voor professionals.  Door deze certificering tonen professionals aan dat ze kennis hebben van het leveren van projecten of opdrachten met behulp van duurzame methoden.

Beste ICT-opleider 2022

Fotofinish Computable Career Guide 2022.Zeer trots kunnen we melden dat we voor het derde jaar op rij in de top 2 staan van de Computable.nl Career Guide. In 2020 waren we eerste en beste ICT opleider van Nederland. In 2021 en nu in 2022 bereikten we de 2e plek, met telkens een andere nummer 1 voor ons. Computable Career GuideDit jaar scoren we wel op de meeste (6) onderdelen de 1e plek, maar in de totaalscore komen we net 0,0002 tekort voor de winst. We feliciteren uiteraard Codaisseur met de 1e plaats dit jaar.