Duurzaamheid voor overheidsinstanties

Duurzaamheid voor overheidsinstanties

Duurzaamheid bij overheidsinstaties.

Duurzaamheid voor overheidsinstanties. Een bekend thema. De druk bij de overheid om de duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken, neemt toe. De hoge mate van complexiteit blijkt een grote uitdaging te vormen. Zo wordt het vaak gereduceerd tot een energiedilemma of louter tot het beperken van CO2 emissies om ‘klimaatneutraal’ te worden.

Hoe zit het dan echter met voedsel, mobiliteit, klimaatadaptatie, participatie en overige basisbehoeften van mensen?

Ctrl-Improve heeft ruime ervaring in ondersteuning van beleidsmedewerkers en programmaleiders om de cohesie tussen deze thema’s inzichtelijk te maken. Daarbij is het een kunst om de complexiteit in acht te nemen zonder reductionisme. Dit vraagt om een gedeelde, wetenschappelijk onderbouwde definitie van duurzaamheid, een heldere visie en strategische doelen die daartoe leiden. Ctrl-Improve kan helpen met vraagstukken rondom duurzaamheid voor overheidsinstanties.

Agile werken wordt als van nature onderdeel van dergelijke trajecten, omdat het werken in cross-disciplinaire teams een vereiste is om tot de kern te komen van de complexe aard van duurzaamheidsvraagstukken.

Per medio 2018 is vanuit Ctrl Improve expertise geboden bij de gemeente Barneveld.  Binnenkort kunt je hierover meer lezen op deze website.

Bent u benieuwd hoe u grip kunt krijgen op de duurzaamheidsagenda? Neem dan contact op met Sebastiaan: sebastiaan@ctrl-improve.nl

Richard Hoedeman

Mijn drive is het vinden van balans. Beheerst verbeteren – Ctrl Improve. Te veel controle en te weinig verbeteren of te weinig beheersing en te veel verandering? De betekenis en de balans vind ik vooral in de methoden Lean, efficiënt en effectief verbeteren, gecombineerd met Agile, wendbaar en flexibel veranderen. Cultuur en gedrag spelen een enorm belangrijke rol bij het behalen van resultaten en daarvoor zet ik graag Organizational Behaviour Management (OBM) in. Daarnaast spreekt de Lean Startup aanpak met het ontwikkelen door middel van een Minimum Viable Product (MVP) en daarbij beheersing met Minimum Viable Bureaucracy (MVB) mij enorm aan. Mijn energie en enthousiasme helpen je zeker, als coach en bij het leren van de theorie, én zorgen ervoor dat je slaagt voor het examen van OBM Dynamics, Agile PM project management, Scrum Master, Product Owner, PRINCE2 Agile, DevOps, Leadership, PRINCE2 of Lean-IT.