• +31 85 130 1954
  • info@ctrl-improve.nl

Duurzaamheid voor overheidsinstanties

Duurzaamheid voor overheidsinstanties

De druk bij de overheid om de duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken, neemt toe. De hoge mate van complexiteit blijkt een grote uitdaging te vormen. Zo wordt het vaak gereduceerd tot een energiedilemma of louter tot het beperken van CO2 emissies om ‘klimaatneutraal’ te worden.

Hoe zit het dan echter met voedsel, mobiliteit, klimaatadaptatie, participatie en overige basisbehoeften van mensen?

Ctrl-Improve heeft ruime ervaring in ondersteuning van beleidsmedewerkers en programmaleiders om de cohesie tussen deze thema’s inzichtelijk te maken. Daarbij is het een kunst om de complexiteit in acht te nemen zonder reductionisme. Dit vraagt om een gedeelde, wetenschappelijk onderbouwde definitie van duurzaamheid, een heldere visie en strategische doelen die daartoe leiden.

Agile werken wordt als van nature onderdeel van dergelijke trajecten, omdat het werken in cross-disciplinaire teams een vereiste is om tot de kern te komen van de complexe aard van duurzaamheidsvraagstukken.

Per medio 2018 is vanuit Ctrl Improve expertise geboden bij de gemeente Barneveld. Binnenkort kunt je hierover meer lezen op deze website.

Bent u benieuwd hoe u grip kunt krijgen op de duurzaamheidsagenda? Neem dan contact op met Sebastiaan: sebastiaan@ctrl-improve.nl

Sébastiaan van Zaanen

Sebastiaan is gepassioneerd in het ondersteunen van organisaties en gemeentes bij de transitie naar integrale duurzaamheid. Hij leeft daarbij zo goed mogelijk zijn eigen voorbeeld en is daarmee zowel professioneel alsook privé betrokken bij menig duurzaamheidsinitiatief. Hij helpt pioniers en leiders bij het vormen van een duurzaamheidsvisie en het hiermee in lijn brengen van strategische doelen tot aan de concrete acties op de werkvloer. Daarbij past hij het Agile werken en denken op maat toe voor efficiënte interdisciplinaire samenwerking en het succesvol behalen van meetbare resultaten. Leidend in deze aanpak is een op wetenschap gebaseerde definitie van duurzaamheidsprincipes en een getoetst raamwerk voor strategische duurzame ontwikkeling (FSSD) zijn. Hij is bedreven in het faciliteren van groepsprocessen en het integreren, trainen en coachen van Agile werkwijzen als Scrum, DevOps en Agile Projectmanagement.