Is het nou Agile, Scrum, DevOps of is het SAFe?

Is het nou Agile, Scrum, DevOps of is het SAFe?

Article is available in English on Medium: https://medium.com/@hoedje/is-it-agile-scrum-devops-or-is-it-safe-a40a20f85ac6

Is het nou Agile, Scrum, DevOps of is het SAFe? Wat is het verschil tussen Scrum en Agile? Kan ik Agile combineren met PRINCE2? Maar dat is toch Lean waar je het nu over hebt? Hoe zit dat eigenlijk met het Spotify model en DevOps? En wat is dan Kanban of eXtreme Programming? Moet je als grote organisatie SAFe implementeren? Is Agile alleen in IT toepasbaar?

Agile ParapluAllemaal vragen die we veel te horen krijgen bij aanvang van onze trainingen of vanuit organisaties die op zoek zijn naar de juiste training en Agile certificering voor de medewerkers.

Het is tijd voor de volgende stap in volwassenheid van de Agile manier van werken. Scaling Agile, met de juiste energie komen we er wel, al gaat dat niet vanzelf.

Agile wordt als term gebruikt voor de manier van werken en kan worden gezien als een paraplu begrip waaronder Scrum maar bijvoorbeeld ook Kanban, eXtreme Programming, Nexus, Scaled Agile Framework (SAFe), Spotify Way of Working (WoW), DevOps, Large Scaled Scrum (LeSS), DSDM Agile Projectmanagement, PRINCE2 Agile en Lean Startup vallen.
Of je nu kiest voor een Agile projectaanpak of Agile werkt in de lijnorganisatie, de basis wordt gevormd door de zelf-organiserende teams die waarde creëren door met Scrum of Kanban te werken. Of wellicht een combinatie van beide. De Agility (wendbaarheid / flexibiliteit) zit vooral in de opgeleverde resultaten, waar voortschrijdend inzicht, leren van fouten en experimenteren toe leiden. Begin met een Minimum Viable Product (MVP) en gebruik feedback om waardevolle producten en diensten te bouwen.
Bij het opschalen van Agile in grotere organisaties geldt vooral dat teams hun activiteiten onderling moeten afstemmen en ook dat aangesloten moet worden bij de bestaande, operationele organisatie. Agile wordt tegenwoordig ook buiten de IT organisatie toegepast. De methoden die gebruikt worden verschillen per organisatie en het hangt sterk af van de cultuur en de besturing van de organisatie. Engelse termen als Leadership, Alignment en Governance komen steeds vaker nadrukkelijk naar voren bij de Agile implementatie of de groei naar een volgende stap in Agile volwassenheid.

De basis, zelf-organiserende Agile teams.

In kleine (startende) organisaties kun je prima werken volgens Scrum of Kanban zónder dat daar een methode of framework omheen gedefinieerd is. Deze basis met zelf-organiserende teams blijft als onderdeel in een een projectorganisatie of Agile lijnorganisatie hetzelfde werken als hieronder beschreven.

Scrum The Big Picture

Scrum is een Agile framework gericht op een team dat (software) producten ontwikkelt aan de hand van een afgebakende en geprioriteerde lijst met functionaliteiten, de Product Backlog. De functionaliteit en de prioriteit wordt bepaald door de Product Owner in overleg met de business en andere belangrijke stakeholders. De Scrum Master begeleidt en bewaakt het team en het proces.
De regels van Scrum richten zich voornamelijk op het teamwork en de rolverdeling tussen Ontwikkelteam, Scrum Master en Product Owner. Iteraties die Sprints worden genoemd, hebben een vast tijdsbestek. Gezamenlijk worden sprints gebruikt, waarbij de planning, uitvoering, review en retrospectief (Plan-Do-Check-Act) zorgen voor een eventuele te leveren  product increment. Download de Scrum Guide bij Scrumguides.org.
<- Klik voor vergroting.

KanbanKanban is eenvoudiger qua afspraken dan het Scrum framework. Bij Kanban geldt vooral dat duidelijk moet zijn wat de status is van het onderhanden werk. Dit werk, gepland of ongepland, wordt visueel gemaakt op planborden, net zoals bij Scrum. Er zijn geen rollen en er is geen iteratief proces. Ideaal voor het uitvoeren van lijnactiviteiten waarbij vooral niet teveel verschillende zaken tegelijk uitgevoerd zouden moeten worden. Houd Focus en limiteer het onderhanden werk (Work in Process – WIP Limit). Het enige dat naast visualisatie en focus moet worden bewaakt om aan de Kanban regels te voldoen is de doorlooptijd. Als de activiteiten te lang duren hebben we waarschijnlijk een bottleneck of een blokkerende factor te pakken. We kunnen verspilling (Waste) ervaren in de waardestroom (Value Stream). Het gebruik van Kanban geeft inzicht in de value stream flow. Voeg een tweewekelijkse feedbacksessie toe, een retrospectieve, om het proces en de output te verbeteren, en Kanban zal een succesvolle methode blijken voor teamwerk.

eXtreme ProgrammingeXtreme Programming (XP) bestaat uit een aantal technieken die worden toegepast bij systeemontwikkeling in een Agile omgeving. Pair Programming, Test Driven Development, Automated Testing en Continuous Integration zijn voorbeelden. Scrum en XP gaan vaak hand in hand.

Henrik Kniberg heeft in 2012 een mooie animatie gemaakt waarin Scrum, Kanban en XP kort worden uitgelegd vanuit de rol van de Product Owner. Deze animatie is te bekijken op Youtube: Agile Productownership in a Nutshell.

Scaled Agile, welke aanpak kiezen we?

Als in de organisatie meerdere teams met elkaar moeten samenwerken of onderlinge afhankelijkheden hebben dan wordt de Scrum-of-Scrums gebruikt voor afstemming. Vanuit elk Scrum team gaat een vertegenwoordiger naar de Scrum-of-Scrums stand-up. Dit kan een wekelijkse stand-up zijn met een eigen Scrum bord maar andere afspraken zijn uiteraard ook mogelijk. De Product Owners van de teams hebben bij onderlinge afhankelijkheden ook overleg, vooral over de prioriteiten, wat er moet gebeuren en waarom. Als je hieronder op de logo’s klikt kun je de verschillende Guides downloaden en zelf de verschillen zien.

NEXUS FrameworkBij Scrum.org van Ken Schwaber staat een uitgebreidere samenwerking van Scrum teams beschreven als Nexus

Scrum@ScaleBij Scruminc van Jeff Sutherland staat sinds 2018 een andere aanpak beschreven als Scrum@Scale

LeSSJe kunt ook kiezen voor Large-Scaled Scrum van The LeSS Company B.V. bekend als LeSS 

Lijnorganisatie

Verandert, verbetert en vernieuwt uw organisatie vooral vanuit de lijn en wordt onderhoud gepleegd op bestaande producten door dezelfde teams, dan is de keuze waarschijnlijk voor SAFe. DevOps wordt gebruikt voor Agile Delivery binnen het SAFe-framework, maar kan ook perfect worden gebruikt als een stand-alone manier van werken. DevOps automatiseert continue integratie en deployment CI / CD in de leveringspijplijn. Naast automatisering richt DevOps zich op organisatie, cultuur, processen (Lean and Agile) en continu verbeteren door te meten.

Onderliggend in deze methoden wordt op teamniveau met Scrum of Kanban gewerkt. Het gaat bij de methoden vooral om de schaalbaarheid, het afstemmen over meerdere autonome teams en de aansluiting met de operationele organisatie. Het management bepaalt de kant die de organisatie op gaat, daarbij richtend op de beste waarde voor de klant (Customer Value). Naar de zelf-organiserende teams toe moet het management zich vooral faciliterend opstellen en de juiste prioriteiten stellen.

Scaled Agile Framework - SAFeHet Scaled Agile Framework (SAFe) beschrijft de (IT) organisatie rondom de Agile delivery in releases (Release Trains) met meerdere Scrum of Kanban teams. De releases moeten vanuit verschillende teams goed zijn geïntegreerd en daarnaast goed aansluiten op de bestaande operationele organisatie. Dit continue proces van integreren en leveren wordt de samenwerking tussen Development en Operations genoemd, kortweg DevOps. Het hoogste niveau in de organisatie, het Portfolio level, richt zich met Lean Leadership op de waarde ketens (value streams) en faciliteert de onderliggende niveau’s in de Agile manier van werken. SAFe kent veel verschillende rollen en om daar goed invulling aan te geven moet de IT organisatie toch wel minimaal 150 personen groot zijn. Zie http://www.scaledagileframework.com

SpotifyDe Spotify manier van werken, van de bekende internet muziekdienst, is in tegenstelling tot SAFe toegankelijker voor kleine(re) organisaties waar Agile ontwikkeling plaats vindt. De teams noemen zich Squads en kunnen samenwerken binnen een Tribe. Een Tribe focust op een waardeketen.  Verschillende functionele rollen hebben onderling overleg in een Chapter over de manier van werken en ontwikkeling daarin. Deze Chapters bieden kennisuitwisseling, kruisbestuiving tussen teams en worden geleid door een Chapter Lead met HR-verantwoordelijkheid. Zo kan er een Chapter voor software testers ontstaan waarin testers uit verschillende Squads binnen een Tribe samen werken. Een andere manier van samenwerken zijn de Guilds. Deze Guilds zijn groepen met een bepaalde interesse en worden gevormd vanuit verschillende Squads en Chapters, over Tribe grenzen heen. Een Guild kan bijvoorbeeld gestart worden om nieuwe tooling rondom geautomatiseerd testen uit te zoeken. Je kunt het Spotify model feitelijk zien als een matrix organisatie met de nadruk op autonome teams, de Squads. De rol van Product Owner is ingevuld net als bij Scrum maar er is géén Scrum Master bij Spotify. De begeleiding van het Agile proces wordt door Agile coaches voor hun rekening genomen.
Henrik Kniberg heeft de Spotify manier van werken in een mooie animatie op Youtube gezet, een aanrader: Spotify Engineering Culture

DevOpsDevOps is sterk in opkomst om Agile veranderingen, verbeteringen en vernieuwing op een goede manier in de lijnorganisatie te laten landen. DevOps wordt als onderdeel van SAFe beschreven maar kan ook losstaand, zoals de hiervoor beschreven Spotify manier worden georganiseerd. Dit is met name toepasbaar in kleinere IT organisaties. Het organisatorische aspect waarbij autonome teams moeten samenwerken volgens het motto; “You build it, you run it”, zorgt dat er zo min mogelijk overdracht is. Het team ontwikkelt dus niet alleen producten op een Agile manier (Dev) maar verzorgt ook de operationele service op het product (Ops).
Naast de organisatie in autonome teams zijn ook andere principes beschreven. Deze principes zijn gericht op cultuur, klantwaarde, Lean productontwikkeling, continue leren en verbeteren, en vergaande automatisering. Bij het laatste principe geldt het automatiseren van de verschillende testen (feedback van kwaliteit), het automatisch continue integreren en uitleveren (Deployment) en het automatisch kunnen voorzien in de juiste omgeving (Provisioning) ten behoeve van de Agile verandering. Provisioning wordt dan weer gekoppeld aan de levering van Cloud services.

Projecten

Bij een kleinschalige complexe verandering kunt u kiezen voor alléén Scrum of Kanban, dat werkt prima. Gaat het om een groter gecompliceerd project, eventueel met meerdere teams, dan is een completere aanpak met (PRINCE2) Agile Project Management beter beheersbaar. De afstemming (overall planning) en de risico’s worden bewaakt door de Projectmanager en hij/zij zorgt ervoor dat het project tot een succesvol einde komt. Projecten zijn dus eindig in tegenstelling tot wat hiervoor beschreven is in de Agile lijnorganisatie. De reden om Agile projecten uit te voeren is vooral als activiteiten keten-overstijgend moet worden georganiseerd of als er tijdelijk moet worden samengewerkt met andere / meerdere organisaties of organisatie onderdelen.

Agile PMAgile Projectmanagement (Agile Business Consortium – DSDM) is een complete methode voor het managen van Agile projecten. Hier wordt op hoofdlijnen vooraf bedacht wat de afbakening is en welke risico’s en Business Case (redenen, doelstellingen, baten en investeringsbeoordeling) we hebben. De belangrijke beslissingen worden genomen op projectniveau door een stuurgroep met daarin de Business Sponsor (opdrachtgever), Business Visionary (senior gebruiker), Technical Coordinator (senior leverancier) én de projectmanager (dit is anders dan bij PRINCE2!). De projectmanager plant welke onderdelen van het eindproduct worden gemaakt door welke teams en in welke eenheden (increments) resultaten worden opgeleverd. Zo’n zelf-organiserend team met daarin de Business Analyst, Business Ambassador(s), Solution Developer(s) en Tester(s) zou dan weer volgens Scrum iteraties kunnen werken. Binnen de AgilePM methode is de iteratieve manier van werken ook opgenomen in “Structured Timeboxes”. Meer informatie is te vinden op de website van het Agile Business Consortium.
Wilt u AgilePM combineren met Scrum dan is daarvoor een goed whitepaper beschikbaar met de Scrum terminologie en de Scrum rollen geïntegreerd in de AgilePM methode: The DSDM Agile Project Framework for Scrum – Whitepaper (UK – Google Drive download 1,17Mb)

PRINCE2 Agile AEOAls jouw organisatie zwaar heeft geïnvesteerd in PRINCE2 als projectmanagement methode en in de opleiding van projectmanagers die hiermee werken, dan is het mogelijk om de combinatie PRINCE2 en Agile te maken, door bijvoorbeeld een werkpakket als team met Scrum op te leveren.
De valkuil bij deze combinatie is dat er teveel in detail wordt gespecificeerd op voorhand en dan haal je de flexibiliteit van de Agile Scrum aanpak weg. Het PRINCE2 Agile manual (lees PRINCE2 with Agile), is een zeer uitgebreide en complete beschrijving van de op maat gemaakte combinatie. In het manual worden de valkuilen en de mogelijkheden van Agile werken met PRINCE2 goed beschreven. PRINCE2 Agile is de combinatie van PRINCE2 projectmanagement met Agile Scrum, Kanban en Lean Start-up. De Scrum Guide is opgenomen als bijlage in het manual. Vanuit Lean Start-up wordt de uitleg van het Minum Viable Product (MVP) in de iteratieve productontwikkeling opgepakt. Naast de externe referenties maakt de “Agilometer” assessment tool deel uit van de handleiding. Met deze tool kunnen de risico’s en voordelen gemeten worden vanuit een Agile perspectief. De cruciale vraag “what to fix and what to flex?”, verwijzend naar de projectvariabelen tijd, geld, kwaliteit, omvang, voordelen en risico’s, wordt uitstekend uitgelegd. De uitleg wordt weergegeven door de PRINCE2 Agile Hexagon.

Waar DSDM Agile PM een heel eigen vocabulaire hanteert gebruikt PRINCE2 Agile de bekende terminologie uit PRINCE2, Scrum, Kanban en Lean en is daarmee een complete projectmanagement methode die je direct Agile in kunt zetten. Bij AXELOS is meer informatie te vinden over PRINCE2 Agile.

Agile PM - DSDM Agile Projectmanagment - overview
Agile PM & PRINCE2 Agile
 staan voor een flexibele aanpak voor productontwikkeling, in de vorm van een project of release, waarbij het budget en de ontwikkeltijd van tevoren zijn bepaald en waarbij de scope (de afbakening van functionaliteit) variabel is. Hierbij kan de business functionaliteiten toevoegen of wijzigen tijdens het project (flexibel) en wordt het product iteratief (in gecontroleerde stappen) en incrementeel (geleidelijk groeiend opgebouwd) als eindresultaat opgeleverd. Binnen een Agile aanpak kunnen meerdere Scrum teams aan de slag zijn en op het projectniveau worden door de stuurgroep de Risico´s en de Business Case bewaakt. Belangrijk aspect in Agile Projectmanagement is het Deployment, waarbij de resultaten ook daadwerkelijk naar de operationele omgeving worden overgezet op een gecontroleerde manier.

Ervaringen bij onze relaties

Bij de organisaties waar wij actief coachen bij de transformatie of vervolgstappen binnen Agile werken, ervaren we vaak de worsteling tussen Agile projecten en Agile in de lijnorganisatie. Projecten trekken de mensen uit de organisatie naar het werk toe. Bij Agile is de boodschap dat je het werk juist naar de teams moet brengen. Dat is een andere aanpak. Een andere manier van managen en een andere manier van financieren.
De trend is om minder projecten te starten en meer veranderingen door te voeren met permanent beschikbare Agile lijnteams. Van projectdenken naar productdenken!

Welke trainingen en certificering is beschikbaar bij Ctrl Improve voor bovengenoemde aanpak?

ScrumVoor Scrum kiezen we bij Ctrl Improve voor de certificering van Scrum.Org. Je kunt hier chttps://www.ctrl-improve.nl/scrum-training/ertificeren als Professional Scrum Master of als Professional Scrum Product Owner. De varianten bij de Scrum Alliance heten Certified Scrum Master en Certified Product Owner. In de examens zit weinig verschil.
Met onze 2 daagse Scrum Professional training, daarbij ondersteund met het oefenen van examenvragen in onze eigen elearning omgeving, kunt u zowel het Scrum Master als het Product Owner certificaat halen. Op de website van Scrum.Org is de theorie van Scrum in veel verschillende talen te downloaden: Scrum Guide.

DASA DevOps

EXIN DevOps

DevOps wordt als certificering aangeboden door APMG / DASA – Devops Agile Skills Association en vanuit Ctrl Improve bieden we het Fundamentals level (3 dagen klassikale training) en het Practitioner level (2 dagen klassikaal).
Daarnaast zijn wij met EXIN voor het DevOps Master level bezig waarbij ook een praktijk opdracht moet worden uitgevoerd. In deze training is ook de DevOps Business Simulatie, The Phoenix Project uit te voeren als start.
The Phoenix Project DevOps Business Simulatie

Agile PMVoor Agile Projectmanagement hebben we bij Ctrl Improve de Agile PM Foundation certificering gecombineerd met Agile PM Practitioner certificering in een training van 3 dagen. Aan het eind van de 3e dag wordt het Agile PM Foundation examen afgenomen. Het Practitioner examen dient apart te worden geboekt en ingepland. De tijd die tussen de laatste trainingsdag en het Practitioner examen in zit is door de kandidaat zelf te bepalen en hangt af van de ingeschatte studietijd. De Agile PM examens zijn de internationaal geaccrediteerde APMG examens.

PRINCE2 AgileVoor de deelname aan PRINCE2 Agile geldt dat je in het bezit moet zijn van een geldig PRINCE2 Foundation certificaat (Een geldig Practitioner level certificaat wordt echter sterk aanbevolen). In 3 dagen wordt de Agile manier van werken gekoppeld aan de PRINCE2 manier van managen en daarbij komen de nodige discussies naar voren; wanneer moet je je nu wel of niet formeel opstellen en hoe Agile kun je zijn.

Zowel bij de Scrum training als bij de Projectmanagment trainingen komt het SAFe framework aan bod en daar zijn aparte training voor beschikbaar bij Ctrl Improve. De keuze voor een methode of framework is niet eenvoudig. Met onze ervaringen kunnen wij helpen als consultant, trainer en Agile transformatie coach. Meer weten of contact opnemen voor het boeken van een training , consultancy of coaching gaat via info@ctrl-improve.nl

Wil je meer weten over dit onderwerp, vul dan onderstaand formulier in:


Over de auteur: Richard Hoedeman is medeverantwoordelijk voor het opleidingen aanbod vanuit Ctrl Improve BV en is daarnaast zelf actief als geaccrediteerd trainer en als agile coach op het gebied van Lean-IT,  DevOps, PRINCE2, Agile PM, PRINCE2 Agile en Scrum.  https://nl.linkedin.com/in/rhoedeman

 

Richard Hoedeman

Mijn drive is het vinden van balans. Beheerst verbeteren – Ctrl Improve. Te veel controle en te weinig verbeteren of te weinig beheersing en te veel verandering? De betekenis en de balans vind ik vooral in de methoden Lean, efficiënt en effectief verbeteren, gecombineerd met Agile, wendbaar en flexibel veranderen. Cultuur en gedrag spelen een enorm belangrijke rol bij het behalen van resultaten en daarvoor zet ik graag Organizational Behaviour Management (OBM) in. Daarnaast spreekt de Lean Startup aanpak met het ontwikkelen door middel van een Minimum Viable Product (MVP) en daarbij beheersing met Minimum Viable Bureaucracy (MVB) mij enorm aan. Mijn energie en enthousiasme helpen je zeker, als coach en bij het leren van de theorie, én zorgen ervoor dat je slaagt voor het examen van OBM Dynamics, Agile PM project management, Scrum Master, Product Owner, PRINCE2 Agile, DevOps, Leadership, PRINCE2 of Lean-IT.