Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid

VertrouwenMag ik dan bij jou …

… om hulp vragen?

… fouten maken?

… zaken kritisch tegen het licht houden?

… zeggen dat ik in sommige situaties onwetend ben?

Mag en durf je echt alles te zeggen binnen je team zonder dat je het gevoel hebt dat je er op wordt afgerekend? Een cruciale vraag als je aan de slag wil met zelforganisatie of als je een succesvol team wilt zijn.

 

Google* heeft een onderzoek gedaan naar wat een topteam nu een topteam maakt. Ze definieerden na het onderzoek 5 pijlers: Je creëert een succesvol team als:

  1. Er psychologische veiligheid binnen het team wordt ervaren
  2. Ze geloven dat hun werk ertoe doet.
  3. Het werk betekenisvol is voor de teamleden.
  4. Er duidelijke doelen en afgebakende rollen zijn.
  5. Teamleden op elkaar kunnen rekenen.

Google stelde dat vooral de psychologische veiligheid een doorslaggevende factor was of een team succesvol (zelforganiserend) was. En wat wordt hiermee nu bedoeld? In een psychologische veilige omgeving voelen alle teamleden zich gehoord en laten ze aan elkaar merken dat ze rekening houden met elkaar gevoelens.

Deep DemocracyWil een team succesvol zijn, dan zal het de potentiële wijsheid in de groep moeten aanboren. De theorie van Deep Democracy sluit hier mooi bij aan.

Deep Democracy gaat ervan uit dat er een wederzijdse beïnvloeding is tussen jou en de groep. Met andere woorden: Jij bent de groep en de groep is jou. Alle gevoelens, gedachten en ervaringen die met elkaar binnen de het team gedeeld worden, komen in het groepsbewustzijn. Worden deze zaken niet met elkaar gedeeld dan komen ze in het groepsonbewustzijn.

Bij een psychologische onveilige omgeving willen mensen niet gezien worden als:

  • Onwetend waardoor er geen vragen meer worden gesteld
  • Onbekwaam waardoor er geen fouten worden toegegeven
  • Opdringerig waardoor er geen nieuwe ideeën in de groep worden gebracht
  • Negatief waardoor er geen zaken/patronen ter discussie worden gesteld

Hoe zonde is het dat deze potentiële wijsheid in het groepsonbewustzijn blijft zitten. Deep Democracy noemt al deze onuitgesproken gevoelens, ervaringen, gedachten visjes. En als visjes onderdrukt worden, dan groeien ze uit tot haaien oftewel sabotage-gedrag. Haaien zorgen voor een onderstroom die een openlijke communicatie en samenwerking ondermijnt. Bij een team met een onderstroom worden constructieve conflicten vermeden (Driehoek van Lencioni).

De mate van begeleiding en coachen van teams naar succesvolle (zelforganiserende) teams hangt samen met de fase van teamontwikkeling (Tuckman*)

Klik hier voor meer informatie training Psychologische veiligheid

Wil je meer weten over dit onderwerp, vul dan onderstaand formulier in:


Bronnen

* Google-onderzoek: https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/
* The Fearless Organization – Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth- Amy C. Edmonson
* Fasen van Tuckman: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuckmans_stadia_van_groepsvorming
* De 5 frustraties van teamwork – hoe je ervoor zorgt dat samenwerken leuk blijft – Patrick Lencioni
* Plaatje Deep Democracy- Jitske Kramer

Dianne Janssen

Dianne is erkend coach van individu en teams. Ze volgde hiervoor een post-HBO master. Bij Dianne staan mensen en hun onderlinge interactie centraal. Met haar onderwijsachtergrond weet ze als geen ander dat een veilige omgeving met open communicatie nodig is om teams te laten excelleren. De focus van Dianne ligt dan ook op het samen creëren van een cultuur waarbinnen mensen leren van en met elkaar. Dianne is Kanban- en Scrumtrainer. Ze geeft trainingen rond psychologische veiligheid en zelforganisatie. Daarnaast faciliteert ze The Phoenix Game en coacht ze teams in becoming Agile. Dat doet ze met veel passie in zowel de IT als de non-IT omgevingen. Dianne’s motto: Inspireren, motiveren en stimuleren.