Start je transformatie met een Simulatie

Start je transformatie met een Simulatie

Agile Business Simulaties, het hele spectrum.

Een paar weken terug heb ik contact gehad met de bedenker (Jan Schilt) van de Business simulatie Fly4You. Hij heeft mij, met zijn bekende enthousiasme, in 1,5 uur door het spel geloodst. Daarbij discussieerden we over de vergelijkingen met de andere simulaties (The Phoenix Project en The Marslander) en met de strubbelingen die men heeft bij het opschalen van de Agile organisatie. Elke keer weer toverde Jan een kaart tevoorschijn die de problemen tackelde of in ieder geval de situatie benoemde. Veelal is de terminologie afkomstig van het SAFe framework, die op haar beurt weer de terminologie van Lean, Scrum, DevOps en andere bestaande Agile gedachte goeden en methodieken heeft samengevoegd. Deze nieuwe simulatie zette mij aan het denken over de positie van de bestaande simulaties die al zo nuttig gebleken zijn.

Phoenix Project: Al jaren terug hebben we organisaties geholpen met de Agile transformaties en starten we steevast met een Phoenix Game.  We wilden dan het management laten ervaren wat agile inhield.

In deze simulatie staat DevOps en het kantelen (silo’s slechten) van je organisatie centraal. Het samenwerken aan een product, in plaats van aan projecten, of in je eigen functiegroep (afdeling) blijven hangen. Het is zeer waardevol gebleken voor de mindset van de directie en het management, wat een directe boost gaf voor de transformatie.

 

The Marslander: We kunnen niet zonder Change, Incident en problem management, dat zit zo verweven in de IT-organisatie, dat ITIL wel moet blijven. Maar… ITIL wilde ook verder en aansluiten bij de Agile organisatie, dus werd er een nieuw framework bedacht; ITIL4. Een ITSM framework gericht op it Service management (lees de run kant van IT), maar met een focus op Workflows in plaats van de welbekende LifeCycle van Services.

In The Marslander simulatie worden de belangrijkste onderdelen van ITL4 behandeld. Dus hoe zorg je voor flow in je IT-run organisatie? En hoe ga je om met de verschillende externe en interne druk op de itsm organisatie. Leuk en super nuttig voor alle it-afdelingen die nog niet meegenomen waren in de agile veranderingen.

 

Fly4You: En dan, de nieuwste telg uit de GamingWorks familie, The Fly4You simulatie bevat het hele spectrum van een Agile organisatie, met de focus op het leveren van producten verticaal door de organisatie. Dus het is belangrijk eerst de missie, visie en strategische doelen te benoemen voordat je een keuze maakt welke projecten en/of Epics uitgevoerd dienen te worden.

Deze simulatie laat vooral de momenten zien van het overdragen van de producten in de product hiërarchie. Hoe breng je Strategische doelen in je projectportfolio? Hoe maak je van Epic de juiste Features? Waar en wie nemen de juiste beslissingen over het Programma Board?

De Fly4You onderwerpen zijn samengevat in een heel doeltreffende simulatie, die de focus kan hebben op vier verschillende momenten in een PI (PI = een periode van 10 weken tot 3 maanden, waarin het werk voor de teams gepland is). De simulatie kan dus aangepast worden aan de wensen van de klant.

  • Het eerste focusgebied kan de visie, missie en strategische doelen zijn. Er is met Fly4You gezorgd voor genoeg input om een goede discussie te hebben over de verschillende invalshoeken. De rollen zien de wereld van Fly4You dus op een andere manier. Aan de spelers dus de opdracht om er gezamenlijk uit te komen.
  • Als tweede focusgebied leren we het prioriteren. Vooral voor de spelers van belang om eens objectief mee te maken hoe je “goed” kan prioriteren en welk effect dit kan hebben op de organisatie. En natuurlijk ook waar je tegen aan loopt als men zich laat meenemen in subjectiviteit.
  • Het derde onderdeel waar je de meeste tijd aan kan besteden is de PI-planning. Fly4You geeft genoeg opties, kaartjes, meningen, problemen, fouten en discussies om deze PI-planning daadwerkelijk echt te laten lijken. De deelnemers ervaren hoe ze als teams afhankelijkheden moeten tackelen en de risico’s moeten slechten.
  • De laatste (vierde) ronde gaat over de uitvoering van de geplande activiteiten. Deze ronde kenmerkt zich, door op team niveau de juiste beslissingen te maken. Beslissingen over resourcing, verstoringen, rework en andere tijdrovende activiteiten. De dagelijkse werkzaamheden en de interventie van de organisatie staan centraal.

Waarom Fly4You?

Wil je jouw organisatie gaan schalen? Of weet je niet goed hoe de product hiërarchie is opgezet, dan is de Fly4You voor jou op het lijf geschreven. Maar, ook als je al met Agile Scaling aan de slag bent gegaan, kan deze simulatie houvast bieden; de hiaten en verbeteringen kan je in een gecontroleerde simulatie zichtbaar maken.

Het is leuk, informatief én wat je leert blijft je voor altijd bij.

Korte samenvatting van deze drie eenheid:

Fly4You is een Business simulatie, voor 9-10 personen, gefocust op hoe je Producten/ Epics/ Opdrachten/ Features verticaal door je organisatie kunt loodsen. Het laat de product hiërarchie zien in een Agile organisatie, van Portfolio tot Teambord en van Strategische doelen tot de DoD.

De Phoenix Project simulatie heeft de focus op de silo’s slechten en het DevOps (agile) gedachtengoed en kan 9-11 personen hosten. Het laat zien dat een samenwerken ook op product niveau ingeregeld kan worden. Zeer nuttig om de start van een Agile transformatie kracht bij te zetten.

In de Marslander simulatie gaan we op team niveau aan de gang met 10-12 perosnen. We nemen de run kant van de IT-organisatie mee in het Agile gedachtengoed. We focussen op hoe je waardestromen kunt gebruiken in een ITIL omgeving. Vooral voor IT-run teams een eye-opener.

Combineren

Voor een aantal teams is het zelf nuttig om een combinatie van de simulaties te doen. Zo raad ik de IT-organisatie aan die de volledige agile transformatie willen vormgeven, dat de system-, netwerk- en aanverwante teams zowel de Maaslander als de Fly4You gaan doen.

En dat management teams in een transformatie de Phoenix Project en de Fly4You doen. De eerste voor de mindset en overtuiging, de tweede voor de structuur en scaling principes.

Wil je meer informatie over de simulaties, neem dan gerust contact met mij op.

Mijn naam is Taco Voorman en werk met veel passie en net iets anders aan veranderingen bij organisaties. Je kan mij bereiken per mail; t.voorman@ctrl-improve.nl of bel naar ons kantoor in Amstelveen 085 130 1954.

Taco Voorman

Bij Taco Voorman staat de ontwikkeling van een individu of een afdeling in een organisatie centraal. Het in kaart brengen van kennisniveau, procedures, werkwijzen en het verbeteren daarvan vormen de belangrijkste consultancy werkzaamheden. Brainsessies en workshops met medewerkers uit de te onderzoeken organisaties vormen de basis van de methodieken. Voor de verschillende opleiders en relaties verzorgde Taco regelmatig standaard trainingen zoals ITIL, DevOps, ASL2, BISL, Lean-IT en SCRUM, maar vooral maatwerk trainingen (business skills en proces engineering) ontwikkelen van assessments en informatie analyse vaardigheid trainingen.